AUTO-NOSODES - homeopatika pro maminku i miminko

STROM ŽIVOTA - SÍLA PLACENTY A JEJÍ LÉČEBNÉ ÚČINKY

Placenta mezi mýtem a léčivem

Kolem placenty se odvíjí četné legendy a mnohé v ní vidí nejstarší lidový léčivý prostředek (prášek z placenty, esence z placenty). Mnohé přírodní národy používaly placentu jako léčivý prostředek a existovaly různé zvyky, jak zvláštním uchováním placenty vést šťastný a spokojený život (více o tom v knize C. Enninga: „Léčivé prostředky z placenty"). Zřejmě nejznámějším rituálem je pak zahrabání placenty do země, aby se poté na tomto místě zasadil strom, což je v neposlední řadě dáno také tím, že se placenta svým tvarem stromu podobá. Tento zvyk se na mnoha místech světa praktikuje dodnes. Po dlouhou dobu prodávaly nemocnice placentu jako surovinu farmaceutickému kosmetickému průmyslu. Kvůli nebezpečí přenosu např. Aids nebo jiných infekčních chorob však byla tato praxe zastavena.
Za zmínku jistě stojí i to, že šimpanzi, naši nejbližší živočišní příbuzní, pupeční šňůru ve většině případů nepřekusují a čekají, až placenta odpadne.
Naši předkové tedy placentě věnovali pozornost mnoha různými způsoby, zatímco dnes se většinou bezmyšlenkovitě likviduje.

Placenta – její funkce – její využití
Během celého těhotenství je placenta zodpovědná za zásobování a také za ochranu nenarozeného dítěte. Placenta přejímá během těhotenství funkce orgánů dítěte, dokud tyto nejsou dostatečně vyvinuty. Produkuje pro těhotenství relevantní hormony, látky imunitního systému a chrání před mnoha škodlivinami a původci nemocí. Jelikož každé těhotenství probíhá jinak, je každá placenta činná jinak a tím pádem také zcela individuální.

Opětovné objevení placenty jako léčiva
V Evropě bylo možné až do konce 19. století koupit prášek z placenty v lékárnách. S nástupem moderních léčiv však placenta postupně ztrácela na významu. V posledních letech však byla placenta znovu objevována jakožto léčivý prostředek. Přibližně od roku 1990 sází lékaři, porodní asistentky, léčitelé a ženy opět rostoucí měrou na sílu placenty. V současnosti si již mnohé matky svoji placenty po porodu odnášejí domů, aby ji buď zamrazily nebo ji usušily na prášek z placenty a ten pak používaly jako domácí léčivý prostředek. Veliké spektrum možností použití pro placentu existuje především v homeopatii. Jako pro každé jiné homeopatické léčivo byl také pro placentu sestaven takzvaný obraz homeopatického léčiva, v němž jsou popsány situace a onemocnění, při nichž může být tento prostředek nasazen. Pro placentu se uvádí mj. infekce nejrůznějších druhů, tzv. ženské nemoci a stavy vyčerpání – úzká souvislost s funkcemi placenty během těhotenství je více než zřejmá. Na homeopatický prostředek se přenáší také zásobovací funkce placenty, je dobrým prostředkem např. při problémech s kojením.

Vlastní placenta jako homeopatické léčivo
Již z malého kousku vlastní placenty může být vyrobeno homeopatické léčivo – auto-nosoda z placenty. Slovo „auto" pochází z řečtiny; znamená „sám sobě" a používá se zde proto, že výchozí látka pro tento homeopatický prostředek pochází od samotného pacienta. Jako „nosody" se označují takové homeopatické prostředky, které se vyrábí z lidských nebo zvířecích výchozích látek – zde z kousku placenty.
S auto-nosodou z placenty tak máte k dispozici zcela individuální homeopatický prostředek.

Placenta jako výchozí látka pro homeopatický lék
Již před samotným porodem by se mělo s porodní asistentkou a nemocnicí nebo porodnicí bezpodmínečně domluvit, že se placenta ihned po porodu nezlikviduje. Aby bylo možné z placenty vyrobit homeopatický prostředek, je důležité, aby se kvalita placenty nezměnila.

AUTO-NOSODA Z PLACENTY

Léčení je ověřeno na mnoha praktických zkušenostech četných porodních asistentek nebo léčitelů.
Příklady léčení auto-nosodou:
D6 - Novorozenecké akné
Sezónně podmíněné kožní vyrážky
Ke zlepšení výživnosti mateřského mléka (např. při posunu vývoje)
D6-D8 Potíže při prořezávání zubů
Při prvních symptomech nemocí z nachlazení nebo infekcí (např. děti, miminka)
D8 - K podpoře hojení menších ran
D8-D12 - Nadýmání, koliky
D20 - Kožní iritace (např. mléčná krusta)
D30 - Poruchy spánku
Silné, popř. neustupující nemoci z nachlazení
D20 - Při silnějších poruchách a potížích během periody, a také při chronických nepravidelnostech menstruačního cyklu
D6-D8 - Vývojový posun (dítě bývá rozladěné, protože chce vytvářet něco nového, ale nedokáže to – po podání zvládá dítě nové úkoly snáze a stává se tak vyváženějším)
D30 - Stav vyčerpání (i u dospělých, např. při ztrátě sil po těhotenství, popř. po porodu), nebo k podpoře výkonnosti, např. před sportovním výkonem
D30 - Po očkování (ke snížení reakcí na očkování, jako je např. horečka)
a mnohé další

Vedlejší účinky, popř. nežádoucí účinky nemohou být z důvodu homeopatického zpracování těchto prostředků očekávány. V homeopatii je však znám pojem tzv. prvotního zhoršení, tzn. symptomy mohou z počátku eventuelně zesílit. Na to je pak třeba reagovat snížením podávané dávky, popř. četností podávání, nebo volbou jiné (vyšší) potence.
Homeopatické prostředky jsou velmi osvědčené a velmi často se používají s úspěchem. U závažných onemocnění je však třeba vidět také jejich hranice. Avšak i v takovýchto případech bývají často doporučeníhodnou doprovodnou medikací. Obecně se doporučuje v případě potřeby se o jejich použití poradit s porodní asistentkou, přírodní léčitelství praktikujícím lékařem nebo léčitelem.
Možnosti použití auto-nosody z placenty se zdají být téměř neomezené. I když neexistují žádná podrobná doporučení ohledně použití, popř. dávkování, může být smysluplné nasadit globule z placenty. Zkušenosti, které máme k dispozici, ukazují, že se často používají určité potence. Stejně tak často se však pro stejná onemocnění nebo problémy doporučují různé potence.
V homeopatii je v konečném důsledku rozhodující volba toho správného prostředku. A pak je třeba na základě podrobnějších pozorování reakcí na dávky zjistit, jaká potence je vhodná v jaké četnosti užívání. Výsledek těchto pozorování by se měl zaznamenávat, aby se při opětovném vyskytnutí se nemoci nebo potíží mohla auto-nosoda z placenty adekvátně použít.
Pro podávání auto-nosod z placenty obecně platí v homeopatii obvyklá doporučení pro dávkování:
Doporučená jednorázová dávka je 5 globulí pro dospělé, 3 globule pro malé děti a 2 globule pro kojence. Četnost se pak řídí podle podávané potence. D6, D8 nebo D12 se ve vysoce akutní fázi podávají každou ½ hodinu, v akutní fázi každé 2 hodiny, a jinak až do vymizení potíží 3-4 denně. D20 a D30 se podávají jednorázově, popř. při přetrvávajících potížích jednou denně.

SEMINÁŘE A KONZULTACE - SÍLA Z PLACENTY

Na seminářích a osobních konzultacích předkládám osobní zkušenost s placentami mých dětí, možnosti rituálního uctění placenty a poskytuji informace o dalších možnostech využití léčivé placenty. S pomocí systemických technik se také podíváme, jaký vliv má postoj rodičů k placentě na sílu a zdraví dítěte.

V případě zájmu o osobní konzultaci se na mne můžete obrátit na uvedeném kontaktu. Informace emailem z časových důvodů neposkytuji.