Radana Rosecká Píšová

manažerka projektu Lotosový porod v ČR
Mám odvahu, abych si připustila nedostatky a dokázala je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám. Smyslem mého života je pro mě je být v kontaktu sama se sebou a s realitou, věnovat se porozumění a soucitu a neoddělovat se od okolního světa. Být vnímavá jak ke kráse světa tak i k utrpení světa.

Předávám to, co jsem sama prožila.

Pracuji s lidmi, kteří touží po harmonii, lásce a otevřené komunikaci se svými dětmi. Na seminářích a individuálních sezeních jim pomáhám najít sílu a klid potřebný pro svobodné rozhodnutí o tom, jak přivádět na svět své děti a udržovat rovnováhu, lásku a radost v rodinných systémech.

Díky daru jasnocitnosti mohu odhalovat to, co je, a působí, ukazovat směr jak žít život naplno a s důvěrou. Všem zájemcům, kteří neměli možnost přijít na svět lotosově, umožňuji hlubokou transformaci porodního traumatu formou vytvoření nového limbického otisku. Provádím osobní konzultace. Poskytuji hojení silnou metodou kraniosakrální biodynamiky a terapii tmou.

Máme čtyři lotosově zrozené děti. Žiji a pracuji v Meditačním centru Ordějov, které jsme založili, abychom vytvořili bezpečný prostor pro sebepoznání. Intenzivně vnímám potřebu osobního rozvoje. Ze všech dosud nabytých informací je pro mne nejdůležitější ta o celistvé esenci člověka, se kterou přichází na svět. Ukrývá se v každém z nás a čeká na své rozluštění. Tato skutečnost mě nepřestává fascinovat. Toužím po pravdě a svobodě. Nevěřím v nic, co je dogmatické a manipuluje s živými bytostmi. Věřím v lásku a upřímnost, v přírodu a její zákony. Věřím v tu Sílu, která nás oživuje, a v úplnou dokonalost vesmíru.